Tag Archives: tidning

Court of newspapers – condemn before acquit – too bad

It’s pretty hard to be famous when the media has found indication of criminal act of that person. I of course refer to Ola Lindholm and that he eventually has been taken cocaine. I feel sorry for Ola. I’ve got no idea if he has taken cocaine or not, but even if he had, I [...]

Posted in journalistik, Media, Paper and magazines. Also tagged with , , , , , , , , , , . Comments: Leave a comment

Tidningarnas upplagor fortsätter rasa i USA

Dagstidningarnas samlade upplagor har minskat med 5% under förta halvåret 2010 i USA enligt Audit Bureau of Circulations. Något som numer ses som en trend, då den samlade upplagan för USA’s ca 635 dagstidningar minskat under många år. Tre av de 25 största tidningarna minskade med hela 10% under perioden. Några exempel: • USA Today, 1,830,594, [...]

Posted in Media, Paper and magazines. Also tagged with , , , , , , , , , , , , , . Comments: Leave a comment

Tufft för tidningar när Twitter blir tidning

Sociala nyhetsapplikationer bättre än tidningarnas? Förpackningskriget trappas upp. Hur ska tidningarnas egna iPad-applikationer konkurrera med applikationer som samlar in alla dina sociala nyhetskällor på ett och samma ställe, som Flipboard och Paper.li? Tidningars existensberättigande har hittills byggt på fyra värden som alla utgjort mer eller mindre stora konkurrensfördelar: Förmågan att: 1)  gräva fram uppslag till [...]

Posted in Apps, Blogs, Citizen journalism, Developing, Editorial staffs, internet, journalistik, Media, Media Business, Microblogs, Newsroom, Social media, Social network, Twitter. Also tagged with , , , , , , , , . Comments: 5 Comments

Företag bjuds in i redaktionella finrummet

Allt fler media bjuder nu in företag att bidra med sina nyheter i den redaktionella kontexten, där företagen ges möjlighet att möta sin målgrupp på ett mer naturligt sätt än traditionell annonsplats. Första stapplande stegen till Crowdsourcing som sannolikt och förhoppningsvis snart mynnar ut i en nyhetscommunity som kompletterar och i någon mån även överträffar [...]

Posted in 1, Ads, Citizen journalism, Corporate blogs, journalistik, kommunikation, Marketing, Media, Media Business, New media, Newsroom, Paper and magazines, PR, Reklam. Also tagged with , , , , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments

Så ska han krossa Associated Press

För några dagar sen lanserades tjänsten som ska krossa Associated Press’ monopol på att förmedla nyheter till media. Tjänsten heter Publish2 och bakom den står Publish 2.0-bloggaren Scott Karp med ambition att skapa en helt öppen och oberoende plattform för media att sälja och distribuera nyheter och uppslag mellan varandra. – Vi ska göra med [...]

Posted in 1, Editorial staffs, Information society, internet, journalistik, Media Business, New media, News agency, Paper and magazines, PR, PR 2.0, web 2.0. Also tagged with , , , , , , , , , , , , , . Comments: 3 Comments