Tag Archives: redaktionella alster

Företag bjuds in i redaktionella finrummet

Allt fler media bjuder nu in företag att bidra med sina nyheter i den redaktionella kontexten, där företagen ges möjlighet att möta sin målgrupp på ett mer naturligt sätt än traditionell annonsplats. Första stapplande stegen till Crowdsourcing som sannolikt och förhoppningsvis snart mynnar ut i en nyhetscommunity som kompletterar och i någon mån även överträffar [...]

Posted in 1, Ads, Citizen journalism, Corporate blogs, journalistik, kommunikation, Marketing, Media, Media Business, New media, Newsroom, Paper and magazines, PR, Reklam. Also tagged with , , , , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments