Tag Archives: innehåll

18% av Internetanvändarna köpt nyheter på webben

65% av Internetanvändarna i USA har betalat för innehåll från webben. 18% av dessa nyhetsrelaterat material. Detta enligt en undersökning av The Pew Internet Project där drygt 1.000 amerikanare intervjuats per telefon under oktober och november 2010. 755 av dem använde Internet och blev representativa för undersökningen ifråga. Värt att nämna är att Internetanvändarna som [...]

Posted in 1, Editorial staffs, internet, journalistik, Media, Media Business, Paper and magazines. Also tagged with , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments

Företag bjuds in i redaktionella finrummet

Allt fler media bjuder nu in företag att bidra med sina nyheter i den redaktionella kontexten, där företagen ges möjlighet att möta sin målgrupp på ett mer naturligt sätt än traditionell annonsplats. Första stapplande stegen till Crowdsourcing som sannolikt och förhoppningsvis snart mynnar ut i en nyhetscommunity som kompletterar och i någon mån även överträffar [...]

Posted in 1, Ads, Citizen journalism, Corporate blogs, journalistik, kommunikation, Marketing, Media, Media Business, New media, Newsroom, Paper and magazines, PR, Reklam. Also tagged with , , , , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments