Category Archives: Media Business

Newspaper industry back to where it was in 1950

You guys that still believe there’s a future for newspapers business model in its traditional form (online “papers” included) – this graph is for you. Yes – this is all about U.S so far. U.S papers have obviously taken the first hit. Many newspapers have been knocked out over there. And more will follow. But I [...]

Also posted in Ads, Editorial staffs, journalistik, Media, Newsroom. Tagged with , , , , , , , , , . Comments: Leave a comment

Communication a huge and confusing melting pot

Everybody in communication business talks about it everywhere! The new and ever-changing communication landscape has turned the media industry on its head. The confusion is now complete. Much of what we have learned and become accustomed to is no longer valid. This applies particularly to media, journalism, public relations, marketing, and sales. The professionals within [...]

Also posted in Adsense, AdWords, Blogs, Buzz, Citizen journalism, Corporate blogs, Editorial staffs, facebook, Google, internet, journalistik, kommunikation, Long tail, Marketing, Media, New media, Newsroom, Paper and magazines, PR, PR 2.0, public service, Reklam, Social ads, Social media, Social media newsrelease, Social media newsroom, Social network, söktjänster, Tools, TV, Twitter, web 2.0. Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments

Brittisk press ointresserad av omvärlden?

Har omvärlden blivit ointressant för brittisk press? Eller är det britterna själva som tappat intresse för internationella nyheter, som gör att brittisk press inte rapporterar därifrån längre? Något har i alla fall hänt, åtminstone om man får tro Media Standard Trusts rapport om hur utlandsbevakningen tillika rapporteringen har utvecklats hos de fyra största dagstidningarna i [...]

Also posted in Information society, journalistik, Media, Paper and magazines. Tagged with , , , , , , , , , , , , . Comments: Leave a comment

18% av Internetanvändarna köpt nyheter på webben

65% av Internetanvändarna i USA har betalat för innehåll från webben. 18% av dessa nyhetsrelaterat material. Detta enligt en undersökning av The Pew Internet Project där drygt 1.000 amerikanare intervjuats per telefon under oktober och november 2010. 755 av dem använde Internet och blev representativa för undersökningen ifråga. Värt att nämna är att Internetanvändarna som [...]

Also posted in 1, Editorial staffs, internet, journalistik, Media, Paper and magazines. Tagged with , , , , , , , , , , , . Comments: 2 Comments

Tufft för tidningar när Twitter blir tidning

Sociala nyhetsapplikationer bättre än tidningarnas? Förpackningskriget trappas upp. Hur ska tidningarnas egna iPad-applikationer konkurrera med applikationer som samlar in alla dina sociala nyhetskällor på ett och samma ställe, som Flipboard och Paper.li? Tidningars existensberättigande har hittills byggt på fyra värden som alla utgjort mer eller mindre stora konkurrensfördelar: Förmågan att: 1)  gräva fram uppslag till [...]

Also posted in Apps, Blogs, Citizen journalism, Developing, Editorial staffs, internet, journalistik, Media, Microblogs, Newsroom, Social media, Social network, Twitter. Tagged with , , , , , , , , , . Comments: 5 Comments